Ringo – granie na okrągło

Narzekałem kiedyś, że większość gier planszowych ma mało ciekawe plansze – zwykle  kwadraty lub proste linie. Mniej liczne są gry z planszami na planie koła (np. pająki i muchy), albo na planie wielokątów układających się wokół okrągłych pól (jak wsadniki).

Dziś przedstawię wam grę strategiczną, która w doskonały sposób wykorzystuje planszę  kolistą. Gra nazywa się Ringo.

Ringo to gra znana w Niemczech od początków XX wieku, a być może nawet od XIX wieku. Niewiele udało mi się dowiedzieć o jej historii. Jest wspomniana m.in. w książce Discovering Old Board Games autorstwa wybitnego znawcy gier Roberta Charlesa Bella. Ta książka była wydana w roku 1973, a więc najwyraźniej Ringo już wtedy była starą grą.

Ringo z pewnością jest nowszą wersją starszych gier “wojennych” w typie obrony twierdzy. Jeden z graczy jest atakującym a drugi obrońcą. Takich gier jest dość sporo, ale szczególnie podobne do ringo są tzw. gry taflowe jak Tablut czy Hnefatafl. Spotkałem się z grami bardzo podobnymi do Ringo, ale rozgrywanymi na planszy kwadratowej przypominającej nieco planszę do młynka.

Z góry uprzedzam, że spotkałem się z kilkoma różnymi zbiorami zasad dla ringo. Opiszę najpierw wariant najczęściej spotykany, a na końcu opiszę alternatywne zasady.

Ogólnie o Ringo

Ringo jest grą planszową, typu wojennego, bez elementu losowego. Gracze wykonują ruchy na przemian. Celem gry jednego gracza jest wejście do środka planszy, a drugi stara się w tym przeszkodzić.

Plansza i piony

Do gry w Ringo potrzebna jest plansza na planie koła, mająca 49 pól. Okrągłe pole w samym centrum to tzw. twierdza. Pozostałe pola znajdują się na 6 pierścieniach wokół centrum, które to pierścienie podzielono na 8 sektorów. Pola są na przemian ciemne lub jasne. Tylko jeden sektor posiada pola jednego koloru. Ten sektor planszy nazywany jest Sektorem Neutralnym.

Planszę przedstawia obrazek poniżej.

Ringo

Ponadto do gry potrzeba 7 pionów czarnych i 4 piony białe.

Ustawienie początkowe

Na początku piony są ustawione w sposób pokazany na diagramie poniżej. 7 pionów czarnych znajduje się na polach skrajnych (z wyjątkiem pola sektora neutralnego). Piony białe ustawione są na 4 białych polach w wewnętrznym kręgu planszy.

Ringo-pionyiplansza

Cel gry

W Ringo cel gry jest inny dla grającego pionami czarnymi i inny dla grającego białymi.
Czarny wygrywa grę jeśli uda mu się wejść dwoma swoimi pionami na pole twierdzy (czyli pole w samym środku planszy).
Biały wygrywa grę jeśli uda mu się powstrzymać czarnego gracza przed zdobyciem centrum (w praktyce wymaga to zbicia 6 czarnych pionów).

Z powodu takiego celu gry piony białe nazywane są obrońcami, natomiast piony czarne nazywane są atakującymi.

Kolejność ruchu

Gracz atakujący (czarny) rozpoczyna grę. Potem gracze wykonują ruchy na zmianę.

Zasady ruchu

Piony czarne (atakujący) mogą się poruszać o jedno pole w prawo, w lewo lub do przodu (tzn. do środka planszy). Piony czarne nie mogą się cofać, czyli nie mogą wykonywać ruchów odśrodkowych. Diagram poniżej pokazuje możliwe ruchy pionów czarnych.

Ringo-ruchczarnego

Piony białe (obrońcy) mogą się poruszać o jedno pole w prawo, w lewo, do przodu i do tyłu (czyli dośrodkowo i odśrodkowo). Diagram poniżej pokazuje możliwe ruchy pionów białych.

Ringo-ruchbiałego

W praktyce piony najczęściej przesuwają się na najbliższe pola innego koloru. Atakujący nie mogą się cofać, ale obrońcy mogą.

Obrońcy nie mogą wchodzić na centralne pole planszy.

Na jednym polu w czasie gry może stać tylko jeden pion.

Bicie

Bicie w ringo odbywa się przez przeskakiwanie, jak w warcabach. Pion bijący przeskakuje przez bity pion i ląduje na wolnym polu tuż za nim. Piony białe mogą bić we wszystkich kierunkach, piony czarne nie mogą być do tyłu.

Bicie nie jest obowiązkowe. W jednym ruchu można bić tylko jeden pion.

Diagram poniżej pokazuje przykładowe bicia pionów białych.

Ringo-bicie

Choć obrońcy nie mogą wchodzić na centralne pole planszy, mogą bić pojedynczy pion czarny stojący na tym polu. Możliwe jest zatem bicie takie jak pokazano na diagramie poniżej.

Ringo-biciewcentrum

Sektor Neutralny

Sektor neutralny ma szczególne znaczenie. Nie można bić pionów, które stoją na polach tego sektora. Można jednak atakować z tego sektora i można wskoczyć na ten sektor w wyniku bicia.

W sytuacji pokazanej na diagramie poniżej widzimy dwa piony czarne i jeden biały w sektorze neutralnym. Wszystkie te piony są bezpieczne. Jeden z pionów czarnych obecnych w sektorze neutralnym mógłby zbić biały pion obok sektora, gdyby oczywiście ruch przypadał na czarne.

Ringo-neutral

W Ringo istnieje zasada, że w sektorze neutralnym nie może być więcej pionów czarnych niż jest obrońców. Nie można zatem wprowadzić do sektora neutralnego więcej niż 4 piony czarne. Jeśli jakiś Obrońca zostanie zbity, należy zmniejszyć liczbę pionów czarnych w sektorze neutralnym.

Dodam, że istnieją warianty gry w Ringo, które zwiększają znaczenie sektora neutralnego (zob. poniżej – warianty ringo).

Podsumowanie

Jak już wspomniano, celem gry jest zdobycie twierdzy (dla atakujących) albo obronienie twierdzy (dla obrońców). Zdobycie twierdzy odbywa się poprzez wejście dwoma pionami na pole centralne. Obronienie twierdzy wymaga zabicia atakujących albo zablokowania ich.

Piony mogą się poruszać o jedno pole, przy czym tylko obrońcy mogą się cofać. Bicie odbywa się przez przeskakiwanie, ale nie można bić pionów na sektorze neutralnym. Jak zapewne się domyślacie, w praktyce sektor neutralny ma ogromne znaczenie.

Warianty Ringo

Jeśli będziecie gdzieś czytać o Ringo, możecie się spotkać z nieco innymi zbiorami zasad. Poniżej opiszę dla was te alternatywne zasady. Uprzedzam, że ostatecznie te inne zasady mogą występować w różnych konfiguracjach, a wybór każdej z tych zasad wiele zmienia w charakterze gry.

Plansza do gry w Ringo jest (prawie) zawsze taka sama, natomiast poszczególne warianty mogą się różnić liczbą pionów, zasadami ruchu pionów, zasadami bicia oraz zasadami dotyczącymi sektora neutralnego.

Poniżej lista alternatywnych zasad.

 • Gra może być rozgrywana z użyciem 5 lub 6 atakujących (zamiast 7).
 • Gra może być rozgrywana na mniejszej planszy, mającej 5 pierścieni wokół centrum zamiast 6 pierścieni (taka zmniejszona  plansza ma 41 a nie 49 pól).
 • Piony białe (obrońcy) mogą mieć większe możliwości ruchu. Mogą poruszać się o jedno pole do przodu lub do tyłu oraz o dowolną ilość pól w lewo i w prawo (po obwodzie okręgu). Przy takich zasadach ruchu istnieje jedno ograniczenie – nie można w jednym ruchu przekroczyć sektora neutralnego. Można tylko w jednym ruchu wejść na sektor neutralny i w kolejnym ruchu z niego zejść. W ten sposób sektor neutralny tworzy barierę ograniczającą ruch pionów białych.
  Rysunek poniżej pokazuje możliwe ruchy piona białego według tej zasady.
  Uwaga: przyjęcie tej zasady nie zmienia zasad ruchu czarnych.
  Uwaga: przyjęcie tej zasady umożliwia białym bicie pionów na odległość.

Ringo-dlugiruch

 • Można ustalić, że piony czarne (atakujący) mają możliwość bicia do tyłu (mimo iż normalnie poruszają się tylko do przodu).
 • Można ustalić, że nie można bić pionami wychodzącymi z sektora neutralnego.
 • Można ustalić, że nie możne wchodzić na pole centralne bezpośrednio z sektora neutralnego.
 • Można ustalić, że w danym momencie atakujący może mieć tylko jeden pion w sektorze neutralnym.
 • Można ustalić, że gracz grający obrońcami (białymi) ma prawo do zrezygnowania z ruchu (pasowania).

Zastosowanie niektórych z tych zasad może znacząco wpływać na poziom trudności rozgrywki, tempo gry i w ogóle na charakter gry.

Wrażenia

Ringo jest grą dramatyczną i trzymającą w napięciu. Potrafi być bardzo zaskakująca. Dość szybko odkryjecie jak istotny jest sektor neutralny dla przeprowadzania ataku. Potem prawdopodobnie odkryjecie, że warto podzielić obrońców na tych, którzy bronią twierdzy i takich, którzy zajmują się wybijaniem atakujących.

Pewną wadą gry jest płynny zestaw reguł i brak rozwiniętej wiedzy o taktyce. Nie trzeba się jednak tym martwić. Grajcie w ringo i może kiedyś otworzycie pierwsze kluby albo napiszecie pierwsze książki o strategii ringo? Pomyślcie, że kiedyś reversi była taką niedopracowaną grą, a dała początek uprawianej dziś grze Othello. Takie niedopracowane gry mogą być początkiem czegoś wspaniałego 🙂

Podobne gry

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s