Matador – domino szóstkowe, w którym liczy się siódemka

Matador to wariant domina, pod wieloma względami typowy i pod jednym względem wyjątkowy. Typowy, ponieważ kamienie dokłada się do łańcucha i celem gry jest pozbycie się wszystkich kamieni z ręki. Wyjątkowość Matadora polega na sposobie dokładania kamieni oraz na istnieniu kamieni specjalnych, które można dołożyć w każdym momencie.

Ogólnie o Matadorze

Do gry używa się jednego zestawu domina szóstkowego (czyli tego najzwyklejszego). Grać może od 2 do 4 osób.

Do gry można użyć także domina dziewiątkowego i można grać w więcej osób, ale jest to rzadziej spotykane.

Rozdanie kamieni i początek gry

Na początku gry każdy z graczy dostaje pewną liczbę kamieni.

 • Przy 2 grających po 7 kamieni.
 • Przy 3 grających po 6 kamieni.
 • Przy 4 grających po 5 kamieni.

Pozostałe kamienie pozostają w zamkniętym stosie

Zasada dokładania kamieni

Gracz mający najwyższy dublet zaczyna grę (ale zacząć może dowolnym kamieniem). Następnie gracze dokładają swoje kamienie do dwóch końców powstającego łańcucha.

W Matadorze zasada dokładania kamieni jest specyficzna. Trzeba je dokładać tak, aby suma oczek na stykających się połówkach wynosiła 7. Oznacza to, że:

 • do 1 można dołożyć 6,
 • do 2 można dołożyć 5,
 • do 3 można dołożyć 4,

… i tak dalej.

Przykładowy łańcuch gry pokazuje rysunek poniżej.

matador-lancuch

Przy takim sposobie dokładania pewien problem stanowią “mydła”. Przecież nie można z połówką 0 stworzyć sumy 7 w dominie szóstkowym. Rzeczywiście “mydła” mogą zablokować jedną lub dwie strony łańcucha, ale istnieje sposób na ich odblokowanie.

Matadory

W grze są cztery kamienie specjalne – tzw. matadory. Zalicza się do nich kamień 0-0 oraz te kamienie, na których suma oczek wynosi 7 (czyli, 2-5, 3-4 oraz 1-6).

matadory
Matadory

Matadory zgrywane są pionowo. Mogą być dołożone do “mydeł” i można do nich dołożyć mydło z drugiej strony Rysunek poniżej przedstawia łańcuch z matadorem (w tym przypadku jest to matador 2-5).

matador-lancuch-z-mat

Matadora można też dołożyć do każdego innego kamienia, w każdym momencie gry.

Jeśli matador zostanie dołożony do kamienia niebędącego mydłem, można grę otworzyć dokładając do niego mydło. Taki przykład jest pokazany poniżej. Matador był dołożony z prawej strony do kamienia 5-5, a dalej gra została otwarta kamieniem 0-3.

matador-lancuch-dwa

Dobieranie kamieni

Jeśli gracz nie może dołożyć żadnego kamienia, ciągnie kamienie ze stosu zamkniętego tak długo, aż będzie w stanie grać dalej. Jeśli stos się wyczerpał, gracz traci ruch.

Kończenie gry

Celem gry jest pozbycie się wszystkich kamieni z ręki. Jeśli gra zostanie zablokowana, wygrywa ten kto posiada kamienie z najmniejszą łączną liczbą oczek.

Punktacja

W Matadora można grać na punkty podobnie jak w domino tradycyjne. Gracz wygrywający rozdanie otrzymuje tyle punktów ile wynosi suma oczek na kamieniach przeciwników. Gra toczy się w kolejnych rozdaniach do umówionej liczby punktów (najczęściej do 100, ale zdarzają się gry do 50, 150 lub 200 punktów).

Warianty

Jak to zwykle w dominie bywa, można się spotkać z regułami alternatywnymi danej gry. Poniżej przedstawiam reguły Matadora jakie spotkałem u różnych autorów. Są stosowane w różnych konfiguracjach, tak więc przed grą ustalcie w jaki sposób gracie.

 • Różni autorzy podają różne liczby kamieni rozdawanych na początku (od 5 do 7, niezależnie od liczby graczy).
 • Można grać rozdając od razu wszystkie kamienie. Wówczas nie ma możliwości dobierania ze stosu. Gracz, który nie może wykonać ruchu, musi spasować.
 • Grę może zacząć dowolny gracz (niekoniecznie musi to zależeć od dubletów).
 • Można ustalić, że gracz niemający możliwości wykonania ruchu ciągnie ze stosu tylko jeden kamień, a jeśli nie może go zgrać to pasuje.
 • Jeśli gracz ma w ręku matadora i nie może dołożyć innego kamienia, może ciągnąć kamienie ze stosu i zachować matadora na później.
 • Matadory mogą być zgrywane tak jak zwykłe kamienie tzn. kamień 2-5 można dołożyć poziomo do innej dwójki lub piątki. Wówczas traktowany jest jak zwykły kamień (nie-matador) i nie można do niego dołożyć mydła. Oczywiście ta zasada nie może objąć kamienia 0-0,
 • Można grać w matadora z tzw. spinnerem. Oznacza to, że pierwszy dublet jest zgrywany pionowo i od tej pory łańcuch gry ma 4 końce. Rysunek poniżej przedstawia przykładowy łańcuch ze spinnerem.

matador-spinner

 • Jak już wspomniałem, można próbować grania dominem dziewiątkowym. Wówczas dodatkowym matadorem jest kamień 7-0.

Strategia

Matador to gra dość popularna więc jaj fani opracowali ogólne zasady strategii. Kluczowe znaczenie mają oczywiście matadory i mydła. Mydła pozwalają zablokować grę na jednym lub dwóch końcach łańcucha. Matadory pozwalają ją odblokować albo zablokować (jeśli zostaną zgrane w momencie, gdy przeciwnicy nie mają mydeł).

Opłaca się trzymać matadory na specjalną okazję i używać ich mądrze. Poza tym:

 • staraj się mieć w reku zróżnicowane kamienie,
 • dąż do zablokowania innych graczy,
 • śledź przebieg gry. Być może odgadniesz co gracze mają w ręku.

 

Inne artykuły o domino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s