Kurs Othello cz. 5: Końcówki, czyli jak nie przegrać w ostatnim ruchu

Wiecie dlaczego Othello może dostarczyć sporo emocji? Bo partia może się rozstrzygnąć w ostatnich kilku ruchach, albo nawet w jednym ostatnim ruchu. Dosłownie jedna ostatnia decyzja może zaważyć na tym, czy wygrasz czy przegrasz. Dlatego teoria gry końcowej nie jest jedynie teorią “finalizacji przewagi” zdobytej wcześniej. Umiejętne rozgrywanie końcówek to rzecz niezwykle ważna dla grających w Othello.

Continue reading “Kurs Othello cz. 5: Końcówki, czyli jak nie przegrać w ostatnim ruchu”

Advertisements

Chaturaji – chess-like game for 4 players and with a dice

When you hear “chess”, you think about the intellectual duel of two people. Therefore you may be surprised by the fact, that one of the Chess ancestors is a game for 4 players and with an element of luck. The goal of the game was no to checkmate but to score points, however, this old game is still “chessy” . The name of this game is Chaturaji.

Continue reading “Chaturaji – chess-like game for 4 players and with a dice”

Szaturadżi – stary krewniak szachów, dla 4 osób i… z kością

Szachy kojarzą się z intelektualnym pojedynkiem dwóch ludzi. Dlatego może was zdziwić, że jednym z przodków Szachów jest gra dla 4 osób, w której występował element losowy, a celem gry było zdobywanie punktów. A jednak ta stara gra ma w sobie bardzo dużo z szachów. Nazywa się Szaturadżi!

Continue reading “Szaturadżi – stary krewniak szachów, dla 4 osób i… z kością”

Draughts tutorial – Napoleon’s shot

Napoleon Bonaparte was an outstanding strategist but he also had a need to test his strategic skills in games. He played chess but rather badly. Usually, he sought weaker opponents. He also liked draughts and maybe he was quite good in this game. We can guess so because one of the classic shots in international draughts is named after him. We do not know exactly whether he invented it, but learning this shot is another important stage of my draughts tutorial.

Continue reading “Draughts tutorial – Napoleon’s shot”

Kurs warcabowy – kombinacja napoleońska

Napoleon jako wybitny strateg miał potrzebę sprawdzania się w grach. Grywał w szachy, ale raczej kiepsko. Zwykle dobierał sobie niezbyt silnych przeciwników i tak odnosił sukcesy. Lubił też warcaby i z nimi mógł radzić sobie lepiej. Śladem tego jest jedna z klasycznych warcabowych kombinacji nazwana jego imieniem. Nie wiemy właściwie czy to on ją wymyślił, ale zapoznanie się z tą kombinacją jest kolejnym ważnym etapem mojego kursu warcabowego.

Continue reading “Kurs warcabowy – kombinacja napoleońska”

Mancala (Wari) – Jewel of Africa

Imagine that games are treasures of different nations, countries, and continents. India had brought Chess and many other games to the world. Go and Mahjong may be seen as the great wealth of China. Europe has developed Checkers and Chess in its modern, western form. And what Africa gave to the world? Mancala of course! A real jewel of Africa. Extremely beautiful. Raw and sophisticated at the same time.

Continue reading “Mancala (Wari) – Jewel of Africa”

Mankala (Wari) – klejnot Afryki

Wyobraźcie sobie, że gry są bogactwem różnych krajów, narodów czy kontynentów. Indie dały światu Szachy i wiele innych gier planszowych. Wielkim bogactwem Chin jest Go i Mahjong. Europa wykształciła Warcaby i Szachy w formie współczesnej. A co z Afryką? Jej bogactwem jest Mankala – istny klejnot w świecie gier. Klejnot Afryki. Niezwykle piękny, surowy i wyrafinowany zarazem.

Continue reading “Mankala (Wari) – klejnot Afryki”