Chaturaji – chess-like game for 4 players and with a dice

When you hear “chess”, you think about the intellectual duel of two people. Therefore you may be surprised by the fact, that one of the Chess ancestors is a game for 4 players and with an element of luck. The goal of the game was no to checkmate but to score points, however, this old game is still “chessy” . The name of this game is Chaturaji.

Continue reading “Chaturaji – chess-like game for 4 players and with a dice”

Szaturadżi – stary krewniak szachów, dla 4 osób i… z kością

Szachy kojarzą się z intelektualnym pojedynkiem dwóch ludzi. Dlatego może was zdziwić, że jednym z przodków Szachów jest gra dla 4 osób, w której występował element losowy, a celem gry było zdobywanie punktów. A jednak ta stara gra ma w sobie bardzo dużo z szachów. Nazywa się Szaturadżi!

Continue reading “Szaturadżi – stary krewniak szachów, dla 4 osób i… z kością”

International Draughts tutorial p. 4. Napoleon’s shot

Napoleon Bonaparte was an outstanding strategist but he also had a need to test his strategic skills in games. He played chess but rather badly. Usually, he sought weaker opponents. He also liked draughts and maybe he was quite good in this game. We can guess so because one of the classic shots in international draughts is named after him. We do not know exactly whether he invented it, but learning this shot is another important stage of my draughts tutorial.

Continue reading “International Draughts tutorial p. 4. Napoleon’s shot”

Kurs warcabowy cz. 4. Kombinacja napoleońska

Napoleon jako wybitny strateg miał potrzebę sprawdzania się w grach. Grywał w szachy, ale raczej kiepsko. Zwykle dobierał sobie niezbyt silnych przeciwników i tak odnosił sukcesy. Lubił też warcaby i z nimi mógł radzić sobie lepiej. Śladem tego jest jedna z klasycznych warcabowych kombinacji nazwana jego imieniem. Nie wiemy właściwie czy to on ją wymyślił, ale zapoznanie się z tą kombinacją jest kolejnym ważnym etapem mojego kursu warcabowego.

Continue reading “Kurs warcabowy cz. 4. Kombinacja napoleońska”

Mancala (Wari) – Jewel of Africa

Imagine that games are treasures of different nations, countries, and continents. India had brought Chess and many other games to the world. Go and Mahjong may be seen as the great wealth of China. Europe has developed Checkers and Chess in its modern, western form. And what Africa gave to the world? Mancala of course! A real jewel of Africa. Extremely beautiful. Raw and sophisticated at the same time.

Continue reading “Mancala (Wari) – Jewel of Africa”

Mankala (Wari) – klejnot Afryki

Wyobraźcie sobie, że gry są bogactwem różnych krajów, narodów czy kontynentów. Indie dały światu Szachy i wiele innych gier planszowych. Wielkim bogactwem Chin jest Go i Mahjong. Europa wykształciła Warcaby i Szachy w formie współczesnej. A co z Afryką? Jej bogactwem jest Mankala – istny klejnot w świecie gier. Klejnot Afryki. Niezwykle piękny, surowy i wyrafinowany zarazem.

Continue reading “Mankala (Wari) – klejnot Afryki”

Matador – double-six domino based on sevens

Matador is a domino game, typical and unique at the same time. Typical because players use tiles to build a line of play and the goal of the game is to get rid of all bones from hand. But matador is unique thanks to the unusual rule of combining tiles and thanks to the existence of special tiles that can be added to the line of play at any time.

Continue reading “Matador – double-six domino based on sevens”

Matador – domino szóstkowe, w którym liczy się siódemka

Matador to wariant domina, pod wieloma względami typowy i pod jednym względem wyjątkowy. Typowy, ponieważ kamienie dokłada się do łańcucha i celem gry jest pozbycie się wszystkich kamieni z ręki. Wyjątkowość Matadora polega na sposobie dokładania kamieni oraz na istnieniu kamieni specjalnych, które można dołożyć w każdym momencie.

Continue reading “Matador – domino szóstkowe, w którym liczy się siódemka”

Othello tutorial, p.4 – Playin’ on the edge!

In previous parts of this tutorial I’ve written about the basics of Othello’s strategy, quiet and loud moves and about starting the game. If you already know all this and you’ve played a dozen or tens games, you might have noticed one thing. The moves made at the edge of the board have a huge impact on victory or defeat. In the next lesson we will discuss the edge play.

Continue reading “Othello tutorial, p.4 – Playin’ on the edge!”

Kurs Othello cz. 4: Jechanie po bandzie i życie na krawędzi

W poprzednich częściach kursu była mowa o podstawach strategiii Othello, o ruchach cichych i głośnych oraz o rozpoczynaniu gry. Jeśli już to wszystko znacie i rozegraliście kilkanaście lub kilkadziesiąt partii, mogliście zauważyć jedną rzecz. Ogromne znaczenie dla zwycięstwa lub porażki mają ruchy wykonywane przy samej krawędzi planszy (czyli przy tzw. bandzie). W kolejnej lekcji omówimy właśnie granie przy bandzie.

Continue reading “Kurs Othello cz. 4: Jechanie po bandzie i życie na krawędzi”