Towers draughts: Bashni and Laska

In my previous posts on draughts variants I described diagonal draughts, orthogonal draughts, draughts on enlarged boards and “twisted” draughts. But still I’m far from describing all checkers variants. The next chapter of this story is a game of Towers (called Bashni) and modern game called Laska.

Continue reading “Towers draughts: Bashni and Laska”

Warcaby Wieżowe: Baszty i Laska

We wpisach o wariantach warcabów opisywałem już warcaby diagonalne, ortogonalne, na zwiększonych planszach oraz “pokręcone”. To nadal nie jest wszystko co ludzkość wymyśliła w temacie warcabów. Kolejnym rozdziałem tej opowieści są Warcaby Wieżowe zwane Basztami oraz gra o sympatycznej nazwie Laska.

Continue reading “Warcaby Wieżowe: Baszty i Laska”

International Draughts tutorial p. 3. Introduction to shots on devilish example

Impressive shot is a dream of every draughts player. This is the moment when you make ostensibly silly moves, and at some point you surprise your opponent with multiple jump that gives you a win, superiority or at least a King. Unfortunately making shots is not easy. To learn “shooting” you have to see how others did it in the past.

Continue reading “International Draughts tutorial p. 3. Introduction to shots on devilish example”

Kurs warcabowy cz. 3. Wstęp do kombinacji na diabelskim przykładzie

Wykonanie kombinacji to marzenie każdego warcabisty. Chodzi o ten moment gry, kiedy pozornie bez sensu oddajesz swoje piony, aby w pewnym momencie zaskoczyć przeciwnika wielokrotnym biciem, zakończonym zwycięstwem, zdobyciem przewagi liczebnej lub przynajmniej dorobieniem damki. Niestety przeprowadzenie kombinacji nie jest łatwe i zanim zaczniesz sam je robić, musisz zobaczyć jak robili to inni.

Continue reading “Kurs warcabowy cz. 3. Wstęp do kombinacji na diabelskim przykładzie”

Backgammon czyli Tryktrak

Czy znasz grę taką jak Tryktrak (albo Backgammon)? Nawet jeśli nie znasz zasad to być może kojarzysz o co chodzi. To gra z użyciem kości, w którą gra się na planszy z charakterystycznymi “zębami”, przesuwając piony pozornie bez celu. Jest to gra naprawdę niezwykła, dlatego warto zrozumieć jej zasady i poznać choć trochę jej historii.

Continue reading “Backgammon czyli Tryktrak”

Games as a sport, field of knowledge, art and a mean of self-improvement

Why do wee need games? To enjoy them of course! And it may be a joy of more subtle kind, similar to this coming from sciences and arts. Improving your skills in particular game can be also a mean of improving yourself. If we want to really enjoy games, we have to see their complex nature.

Continue reading “Games as a sport, field of knowledge, art and a mean of self-improvement”

Gry jako sport, wiedza, sztuka i system doskonalenia osobowości

Po co w naszym życiu są gry? Żeby dawać radość! Może to być jednak radość głębszego rodzaju, podobna do radości czerpanej z nauki i sztuki. Doskonalenie się w grach może być również środkiem doskonalenia siebie samego i wcale nie chodzi o to, aby na siłę wprowadzać Szachy czy Scrabble do szkół. Jeśli chcemy coś wynieść z gier, musimy inaczej na nie spojrzeć.

Continue reading “Gry jako sport, wiedza, sztuka i system doskonalenia osobowości”

Mariage – the ancestor of Thousand and Sixty-six. How to play this game?

I love trick-taking card games in which you have to win certain cards to earn points. They are popular in my part of Europe – Thousand in Poland and Ukraine, and 66 (or Schnapsen) in Germany and Austria. Both games have a common ancestor, an old game called Mariage (in Polish: Mariasz).

Continue reading “Mariage – the ancestor of Thousand and Sixty-six. How to play this game?”

Mariasz, czyli przodek Tysiąca i 66. Jak w to grać?

Uwielbiam gry karciane z braniem lew, w których istotne jest wzięcie określonych kart w celu zdobywania punktów. W Polsce i na Ukrainie popularną grą tego typu jest Tysiąc. W Niemczech i w Austrii gra się w 66. To wyborne gry mają wspólnego przodka, którym jest stara gra o nazwie Mariasz. Pozwólcie, że ja wam przedstawię.

Continue reading “Mariasz, czyli przodek Tysiąca i 66. Jak w to grać?”