Kimbo – put up your fences and go around others

Summer holidays are coming! This means a lot of spare time for parties, beer, family barbecues and other pleasures like… games! But you need a right game, well suited for playing with friends. Kimbo is just perfect. It’s a contemporary game, though a bit forgotten and worth the reminder. Continue reading “Kimbo – put up your fences and go around others”

Kimbo – stawiaj płotki, omijaj płotki i dojdź do celu

Niebawem wakacje, a to oznacza mnóstwo wolnego czasu na takie gry, które mają umilać czas przy piwie lub rozmowie ze znajomymi. Jedną z takich gier jest Kimbo. Jest to gra współczesna choć trochę zapomniana i moim zdaniem warto ją odkurzyć.  Continue reading “Kimbo – stawiaj płotki, omijaj płotki i dojdź do celu”

Othello tutorial p. 5: Endings. How to not fail in last few moves?

Why Othello can be extremely exciting? Because each game can be lost or won in the last few moves, or even in the last move. One last decision can affect the final outcome. Therefore in Othello, endgame strategy is more than “finalizing the gained advantage”. Skillful playing in endings is extremely important.

Continue reading “Othello tutorial p. 5: Endings. How to not fail in last few moves?”

Kurs Othello cz. 5: Końcówki, czyli jak nie przegrać w ostatnim ruchu

Wiecie dlaczego Othello może dostarczyć sporo emocji? Bo partia może się rozstrzygnąć w ostatnich kilku ruchach, albo nawet w jednym ostatnim ruchu. Dosłownie jedna ostatnia decyzja może zaważyć na tym, czy wygrasz czy przegrasz. Dlatego teoria gry końcowej nie jest jedynie teorią “finalizacji przewagi” zdobytej wcześniej. Umiejętne rozgrywanie końcówek to rzecz niezwykle ważna dla grających w Othello.

Continue reading “Kurs Othello cz. 5: Końcówki, czyli jak nie przegrać w ostatnim ruchu”

Chaturaji – chess-like game for 4 players and with a dice

When you hear “chess”, you think about the intellectual duel of two people. Therefore you may be surprised by the fact, that one of the Chess ancestors is a game for 4 players and with an element of luck. The goal of the game was no to checkmate but to score points, however, this old game is still “chessy” . The name of this game is Chaturaji.

Continue reading “Chaturaji – chess-like game for 4 players and with a dice”

Szaturadżi – stary krewniak szachów, dla 4 osób i… z kością

Szachy kojarzą się z intelektualnym pojedynkiem dwóch ludzi. Dlatego może was zdziwić, że jednym z przodków Szachów jest gra dla 4 osób, w której występował element losowy, a celem gry było zdobywanie punktów. A jednak ta stara gra ma w sobie bardzo dużo z szachów. Nazywa się Szaturadżi!

Continue reading “Szaturadżi – stary krewniak szachów, dla 4 osób i… z kością”

International Draughts tutorial p. 4. Napoleon’s shot

Napoleon Bonaparte was an outstanding strategist but he also had a need to test his strategic skills in games. He played chess but rather badly. Usually, he sought weaker opponents. He also liked draughts and maybe he was quite good in this game. We can guess so because one of the classic shots in international draughts is named after him. We do not know exactly whether he invented it, but learning this shot is another important stage of my draughts tutorial.

Continue reading “International Draughts tutorial p. 4. Napoleon’s shot”