Domino: More than Block Game. Instant Domino, Blind Domino, Jubilee, Bergen, Sebastopol

Many people know simplest domino games (like Block Game) and appreciates them as social and funny. However each domino fan can come to a point when you have a partners to play and you want to try something different. Something new. Perhaps something more complex. Well… you can always try one of the lesser known but funny domino games like Instant Domino, Blind Domino, Jubilee, Bergen or Sebastopol.

Continue reading “Domino: More than Block Game. Instant Domino, Blind Domino, Jubilee, Bergen, Sebastopol”

Domino inne niż tradycyjne – Błyskawica, Ślepe, Jubileusz, Bergen, Sewastopol

Wiele osób zna najprostsze tradycyjne domino i docenia towarzysko-rozrywkowe zalety tej gry. Może jednak przyjść taki moment, kiedy mamy pod ręką partnerów do gry i kamienie, ale chcielibyśmy spróbować czegoś innego, nowego, może bardziej złożonego. W takiej sytuacji możemy sięgnąć po jedną z mniej znanych, a jednak zabawnych gier dominowych jak Błyskawica, Domino Ślepe, Jubileusz, Bergen, czy Sewastopol.

Continue reading “Domino inne niż tradycyjne – Błyskawica, Ślepe, Jubileusz, Bergen, Sewastopol”