Matador – double-six domino based on sevens

Matador is a domino game, typical and unique at the same time. Typical because players use tiles to build a line of play and the goal of the game is to get rid of all bones from hand. But matador is unique thanks to the unusual rule of combining tiles and thanks to the existence of special tiles that can be added to the line of play at any time.

Continue reading “Matador – double-six domino based on sevens”

Matador – domino szóstkowe, w którym liczy się siódemka

Matador to wariant domina, pod wieloma względami typowy i pod jednym względem wyjątkowy. Typowy, ponieważ kamienie dokłada się do łańcucha i celem gry jest pozbycie się wszystkich kamieni z ręki. Wyjątkowość Matadora polega na sposobie dokładania kamieni oraz na istnieniu kamieni specjalnych, które można dołożyć w każdym momencie.

Continue reading “Matador – domino szóstkowe, w którym liczy się siódemka”

Domino: More than Block Game. Instant Domino, Blind Domino, Jubilee, Bergen, Sebastopol

Many people know simplest domino games (like Block Game) and appreciates them as social and funny. However each domino fan can come to a point when you have a partners to play and you want to try something different. Something new. Perhaps something more complex. Well… you can always try one of the lesser known but funny domino games like Instant Domino, Blind Domino, Jubilee, Bergen or Sebastopol.

Continue reading “Domino: More than Block Game. Instant Domino, Blind Domino, Jubilee, Bergen, Sebastopol”

Domino inne niż tradycyjne – Błyskawica, Ślepe, Jubileusz, Bergen, Sewastopol

Wiele osób zna najprostsze tradycyjne domino i docenia towarzysko-rozrywkowe zalety tej gry. Może jednak przyjść taki moment, kiedy mamy pod ręką partnerów do gry i kamienie, ale chcielibyśmy spróbować czegoś innego, nowego, może bardziej złożonego. W takiej sytuacji możemy sięgnąć po jedną z mniej znanych, a jednak zabawnych gier dominowych jak Błyskawica, Domino Ślepe, Jubileusz, Bergen, czy Sewastopol.

Continue reading “Domino inne niż tradycyjne – Błyskawica, Ślepe, Jubileusz, Bergen, Sewastopol”

Dominoes – more than blocks for kids

I think everyone knows what domino is. Often we treat dominoes as blocks for children, a simple toy used to learning to count. Sometimes we play with kids because this game seems simple. In my country (Poland) it’s rather unusual to see adults playing dominoes. What a pity! This game is more addictive than you think, and besides, it has a fascinating history. You can play many games with one set of domino tiles, just like you can play many games with one deck of cards.

Continue reading “Dominoes – more than blocks for kids”

Domino – więcej niż klocki dla dzieci

Chyba każdy zetknął się w życiu z kamieniami do gry w domino. Często dajemy je dzieciom jako prostą zabawkę, żeby nauczyły się liczenia do 6. Czasami grami z dziećmi, bo gra jest prosta. W Polsce rzadko widzi się dorosłych grających w domino, a szkoda. Jest to gra bardziej wciągająca niż można sądzić, a poza tym ma fascynującą historię. Pamiętajcie też, że nie istnieje jedna gra w domino, podobnie jak nie ma jednej gry w karty.

Continue reading “Domino – więcej niż klocki dla dzieci”

Do games with element of luck develop your mind?

There are many games with an element of luck – games with dice, cards, dominoes or letters. Some people believe these games are “worse”, unworthy of study and you can’t by a true master in such games because everything depends on luck. I would like to refute this image. Games with the random element can be very interesting and they can build your brain, but in a different way than purely strategic games. Besides in practice, even in games with no random elements, there is some element of luck.

Continue reading “Do games with element of luck develop your mind?”

Czy gry z elementem losowym rozwijają umysł?

Istnieje wiele gier, w których szczęście ma znaczenie. Najczęściej są to gry z kością, gry karciane albo np. gry dominowe czy słowne. Niektórzy uważają te gry za gorsze, niewarte studiowania bo wszystko zależy w nich od szczęścia. Chciałbym obalić ten pogląd. Gry z elementem losowym  mogą być bardzo ciekawe i rozwijające, tylko rozwijają inne cechy umysłu niż gry czysto strategiczne. Poza tym nawet w grach bez elementów losowych tak naprawdę istnieje pewien czynnik losowy.

Continue reading “Czy gry z elementem losowym rozwijają umysł?”