Understanding cards – most universal game platform

It fits in your pocket, it costs a few dollars (pounds), you can buy it everywhere and immediately play hundreds of games with it. It does not require any power source. This is of course a deck of cards. Most versatile and comfortable gaming platform in the world! If you want to fully appreciate its charms, if you want to really understand it, you have to learn something about its history and all possible uses in games!

Continue reading “Understanding cards – most universal game platform”

Zrozumieć karty – najbardziej uniwersalną platformę gier

Oto wspaniały wynalazek. Mieści się w kieszeni, kosztuje kilka złotych, pozwala natychmiast grać w setki gier i nie wymaga prądu. To oczywiście talia kart. Najbardziej uniwersalna i najwygodniejsza platforma gier na świecie. Aby w pełni docenić jej uroki, aby ją zrozumieć, trzeba poznać jej historię i wszystkie możliwe zastosowania w grach!

Continue reading “Zrozumieć karty – najbardziej uniwersalną platformę gier”

Ecarte – game from Arthur Conan Doyle’s books (and not only)

I like to point out presence of games in the literature. I have already described Whist, noble game loved by Phileas Fogg from the Jules Verne’s novel. Today, I would like to present you the game of Ecarte, which occurs in books about Sherlock Holmes and not only there.

Continue reading “Ecarte – game from Arthur Conan Doyle’s books (and not only)”

Ecarte – gra z książek Artura Conana Doyle’a (i nie tylko)

Lubię zwracać uwagę na gry występujące w literaturze np. opisywałem Wista, w którego grał Fileas Fogg z książki Juliusza Verne’a. Dziś przedstawię wam grę Ecarte, która występuje w książkach o Sherlocku Holmesie… i nie tylko tam.

Continue reading “Ecarte – gra z książek Artura Conana Doyle’a (i nie tylko)”