Castle – fight for territory behind a walls

There are games that seem to have been created for a world fame, but they have never become popular. One of them is a game of Castle. Its rules are relatively simple, but its strategic complexity can be seen from the start. What’s more, the game takes place on a huge board with 361 fields, but players have to be smart in using relatively few pieces.

Continue reading “Castle – fight for territory behind a walls”

Grody – walka o terytorium za murami!

Istnieją takie gry, które wydają się wręcz stworzone do światowego rozgłosu, ale nigdy nie stały się bardzo popularne. Jedną z nich jest gra znana w Polsce jako Grody. Jej zasady są stosunkowo proste, ale od razu widać jej strategiczną złożoność. Co więcej, gra toczy się na ogromnej planszy mającej 361 pól, ale gracz musi bardzo sprytnie posłużyć się stosunkowo małą liczbą pionów.

Continue reading “Grody – walka o terytorium za murami!”