16 soldiers, Peralikatuma, Cows and leopards and Kotu ellima – cousins of Halatafl and Draughts

When i wrote about Halatafl I mentioned that in different countries and on different continents there are similar games (though played on different boards). It’s amazing how the same game concepts pop out in different cultures. Today I describe few games known in India that are clearly relatives of Halatafl, but also Alquerque (ancestor of draughts). Interestingly all of these games use the same board.

Continue reading “16 soldiers, Peralikatuma, Cows and leopards and Kotu ellima – cousins of Halatafl and Draughts”

Advertisements

16 żołnierzy, Peralikatuma, Krowy i lamparty i Kotu ellima czyli kuzyni halatafl i warcabów

Click here for English version

Kiedyś pisałem o grze halatafl i wspominałem, że w różnych krajach i na różnych kontynentach istnieją bardzo podobne gry na innych planszach. To jest niesamowite, że te same koncepcje gier pojawiały się na różne sposoby w różnych kulturach. Dziś przedstawię wam kilka gier znanych w Indiach, które są wyraźnie spokrewnione nie tylko z halatafl, ale także z Alquerque – przodkiem warcabów. Co ciekawe, do tych wszystkich gier używa się jednej i tej samej planszy.

Continue reading “16 żołnierzy, Peralikatuma, Krowy i lamparty i Kotu ellima czyli kuzyni halatafl i warcabów”

Advertisements

Belagerung – yet bigger “fortress”

German word “belagerung” means “siege” and this is also a name of a quite interesting “war game” from 19th century. To be precise, this game is interesting variant of Halatafl, very old game mentioned few times on this blog.

Continue reading “Belagerung – yet bigger “fortress””

Advertisements

Belagerung – czyli jeszcze większa forteca

Niemieckie słowo “belagerung” oznacza “oblężenie”. Jest to również nazwa  dość ciekawej gry wojennej, która rozwinęła się w XIX stuleciu i jest wariantem wielokrotnie tu omawianej gry Halatafl.

Continue reading “Belagerung – czyli jeszcze większa forteca”

Advertisements

Fortresslike games – more Halatafl variants

I already wrote on Halatafl game and its variants such as Freys-tafl. Generally, these are “fox games”, where one player plays with the “fox”, and another player plays with “geese”. Aim of the game is different for each player.

In some Halatafl variants there is only one “fox”, and the aim of the game is to kill the Geese (for Fox) or to block Fox (for Geese). Today I want to show you three slightly different variants in which there are two Foxes, and players fight for a territory.

Continue reading “Fortresslike games – more Halatafl variants”

Advertisements

Gry “fortecowe” – kolejne warianty Halatafl

Opisywałem już grę Halatafl oraz jej warianty takie jak Freys-tafl. Generalnie są to gry typu “lis i gęsi”, których cechą charakterystyczną jest to, że jeden gracz jest “Lisem”, drugi natomiast dowodzi Gęsiami. Cele gry są inne dla każdego z graczy.

Dotychczas opisywałem takie warianty gry, w których Lis był tylko jeden, a celem gry było albo zabicie Gęsi albo zablokowanie Lisa. Dziś opiszę trzy nieco inne warianty, w których są aż dwa lisy, a celem gry jest walka o terytorium.

Continue reading “Gry “fortecowe” – kolejne warianty Halatafl”

Advertisements
Freys-tafl (wersja 17 pionów)

Freys-tafl and other Halatafl variants

On Bona Ludo I already wrote about Halatafl or “fox and geese” – a game from Iceland. I mentioned this is old game so there are many variants. Now the time has come to describe these variants and game of Freys-tafl is good starting point.

Continue reading “Freys-tafl and other Halatafl variants”

Advertisements