Between Halatafl and Draughts: Pretwa, Gol skuish, Egara-guti, Lau kata kati, Kolowis Awithlaknannai

Among the games known India, there are many checkers-like games, that don’t resemble checkers at first glance. These games use interesting triangular or circular boards, and pieces move not through squares, but along the lines and their intersections. What’s more, one similar game was known to Native Americans who live rather far away from India. Pretwa, Gol skuish or Egara-guti are some examples of these games. You can learn their rules in a minute but you can play for hours.

Continue reading “Between Halatafl and Draughts: Pretwa, Gol skuish, Egara-guti, Lau kata kati, Kolowis Awithlaknannai”

16 soldiers, Peralikatuma, Cows and leopards and Kotu ellima – cousins of Halatafl and Draughts

When I wrote about Halatafl I mentioned that there are many similar games in different countries and on different continents, though played on different boards. It’s amazing how the same game concepts pop out in different cultures. Today I describe few games known in India that are clearly relatives of Halatafl, but also Alquerque (ancestor of draughts). Interestingly all of these games use the same board.

Continue reading “16 soldiers, Peralikatuma, Cows and leopards and Kotu ellima – cousins of Halatafl and Draughts”

16 żołnierzy, Peralikatuma, Krowy i lamparty i Kotu ellima czyli kuzyni halatafl i warcabów

Kiedyś pisałem o grze Halatafl i wspominałem, że w różnych krajach i na różnych kontynentach istnieją bardzo podobne gry na nieco innych planszach. Dziś przedstawię wam kilka gier znanych w Indiach, które są wyraźnie spokrewnione nie tylko z Halatafl, ale także z Alquerque – przodkiem warcabów. Co ciekawe, do wszystkich gier używa się jednej i tej samej planszy.

Continue reading “16 żołnierzy, Peralikatuma, Krowy i lamparty i Kotu ellima czyli kuzyni halatafl i warcabów”

Fortresslike games – more Halatafl variants

I already wrote on Halatafl game and its variants such as Freys-tafl. Generally, these are “fox games”, where one player plays with the “fox”, and another player plays with “geese”. Aim of the game is different for each player.

In some Halatafl variants there is only one “fox”, and the aim of the game is to kill the Geese (for Fox) or to block Fox (for Geese). Today I want to show you three slightly different variants in which there are two Foxes, and players fight for a territory.

Continue reading “Fortresslike games – more Halatafl variants”

Gry “fortecowe” – kolejne warianty Halatafl

Opisywałem już grę Halatafl oraz jej warianty takie jak Freys-tafl. Generalnie są to gry typu “lis i gęsi”, których cechą charakterystyczną jest to, że jeden gracz jest “Lisem”, drugi natomiast dowodzi Gęsiami. Cele gry są inne dla każdego z graczy.

Dotychczas opisywałem takie warianty gry, w których Lis był tylko jeden, a celem gry było albo zabicie Gęsi albo zablokowanie Lisa. Dziś opiszę trzy nieco inne warianty, w których są aż dwa lisy, a celem gry jest walka o terytorium.

Continue reading “Gry “fortecowe” – kolejne warianty Halatafl”