Camelot – you can charge in this game

Recently I wrote that Chess and Checkers are two very different games with no common roots. Despite this, there were people who tried to merge this games and results were fascinating. One of those people was George Swinnerton Parker (1866-1952), who created a fantastic game of Camelot. It’s not popular today, but believe me – it’s an underestimated jewel of board games.

Continue reading “Camelot – you can charge in this game”

Camelot – gra, w której możesz poszarżować

Pisałem ostatnio o tym, że szachy i warcaby to dwie bardzo różne gry, nie mające żadnych wspólnych korzeni. Mimo to znaleźli się ludzie, którzy postanowili jakoś je połączyć. Jednym z nich był George Swinnerton Parker (1866-1952), który stworzył fantastyczną grę Camelot. Dziś jest to gra trochę zapomniana, a szkoda!

Continue reading “Camelot – gra, w której możesz poszarżować”