Teeko Advanced – extension of John Scarne’s greatest work

I have already wrote about perfect game of Teeko. It’s rules are simple, but it requires  complex strategies. And if you played Teeko and it seems too easy for you, you can always try more advanced variant of this game called… well… Teeko Advanced. It can be played with a regular Teeko set, but modified rules create new opportunities and traps.

Continue reading “Teeko Advanced – extension of John Scarne’s greatest work”

Teeko Zaawansowane – ciąg dalszy dzieła Johna Scarne

Pisałem już o grze Teeko, która ma wiele cech gry doskonałej. Ma dość proste zasady, ale wymaga od gracza stosowania złożonych strategii. Jeśli zaś graliście Teeko wydaje się wam zbyt proste, zawsze możecie spróbować rozbudowanego wariantu tej gry jakim jest Teeko Advanced. Można w niego zagrać zwykłym zestawem do Teeko, ale zmodyfikowane przepisy tworzą nowe możliwości i pułapki.

Continue reading “Teeko Zaawansowane – ciąg dalszy dzieła Johna Scarne”

Gin Rummy – good introduction to rummies

If you like old American movies you could see people playing Gin Rummy. Why exactly this game? There are few reasons! First, this is a game for smart people. Secondly, this is a game with dramatic ending. Thirdly… Gin Rummy has unique taste of the risk mixed with a cool strategy.

Continue reading “Gin Rummy – good introduction to rummies”

Remik gin – dobre i nieco szpiegowskie wprowadzenie do remików

Click here for English version

Jeśli lubisz stare amerykańskie filmy to mogłeś w nich zobaczyć ludzi grających w remika gin. Nie bez powodu! Po pierwsze jest to gra dla osób inteligentnych. Po drugie jest to gra z dramatycznym zakończeniem. Po trzecie… remik gin w sposób wyjątkowy miesza smak ryzyka ze smakiem chłodnej strategii.

Continue reading “Remik gin – dobre i nieco szpiegowskie wprowadzenie do remików”

Teeko – a game and a masterpiece of John Scarne, the Wizard of Games

Teeko is a wonderful game, although today is almost forgotten. Too bad. Not only the game is interesting, but also its creator – John Scarne. He was a prominent expert on gaming, gambling, and card manipulations. He knew both the techniques of cheating on mathematical issues related to games. He was earning money as a magician, but because of his extensive knowledge we can call him “The Wizard of Games”.

Continue reading “Teeko – a game and a masterpiece of John Scarne, the Wizard of Games”

Teeko – gra i dzieło życia czarodzieja od gier, Johna Scarne

Teeko to wspaniała gra, która dzisiaj jest niemal zapomniana. Szkoda, bo ciekawa jest nie tylko ona gra, ale również jej twórca – John Scarne. Był to wybitny specjalista od gier, hazardu i manipulacji karcianych. Znał się zarówno na technikach oszustw jak i na zagadnieniach matematycznych związanych z grami. Na życie zarabiał jako magik, ale ze względu na rozległą wiedzę moglibyśmy go nazwać “czarodziejem od gier”.

Continue reading “Teeko – gra i dzieło życia czarodzieja od gier, Johna Scarne”