Towers draughts: Bashni and Laska

In my previous posts on draughts variants I described diagonal draughts, orthogonal draughts, draughts on enlarged boards and “twisted” draughts. But still I’m far from describing all checkers variants. The next chapter of this story is a game of Towers (called Bashni) and modern game called Laska.

Continue reading “Towers draughts: Bashni and Laska”

Warcaby Wieżowe: Baszty i Laska

We wpisach o wariantach warcabów opisywałem już warcaby diagonalne, ortogonalne, na zwiększonych planszach oraz “pokręcone”. To nadal nie jest wszystko co ludzkość wymyśliła w temacie warcabów. Kolejnym rozdziałem tej opowieści są Warcaby Wieżowe zwane Basztami oraz gra o sympatycznej nazwie Laska.

Continue reading “Warcaby Wieżowe: Baszty i Laska”