Halma – The Beauty of Simplicity

It happens that one man creates an almost perfect game. George Howard Monks, who developed a game called Halma, was certainly one of such people. Halma gave rise to other interesting games, but it’s really great without any modifications. It requires relatively simple equipment, the rules are simple too, but you could devote your whole life to study its strategy.

Continue reading “Halma – The Beauty of Simplicity”

Halma. Piękno tkwi w prostocie

Zdarza się, że jeden człowiek tworzy grę niemal doskonałą.  Jednym z takich ludzi był George Howard Monks, który opracował grę o nazwie Halma. Dała ona początek innym ciekawym grom, ale sama w sobie jest naprawdę świetna. Wymaga stosunkowo prostego sprzętu, przepisy nie są trudne, ale jej studiowaniu dałoby się poświęcić całe życie.

Continue reading “Halma. Piękno tkwi w prostocie”

Kimbo – put up your fences and go around others

Summer holidays are coming! This means a lot of spare time for parties, beer, family barbecues and other pleasures like… games! But you need a right game, well suited for playing with friends. Kimbo is just perfect. It’s a contemporary game, though a bit forgotten and worth the reminder. Continue reading “Kimbo – put up your fences and go around others”

Camelot – gra, w której możesz poszarżować

Pisałem ostatnio o tym, że szachy i warcaby to dwie bardzo różne gry, nie mające żadnych wspólnych korzeni. Mimo to znaleźli się ludzie, którzy postanowili jakoś je połączyć. Jednym z nich był George Swinnerton Parker (1866-1952), który stworzył fantastyczną grę Camelot. Dziś jest to gra trochę zapomniana, a szkoda!

Continue reading “Camelot – gra, w której możesz poszarżować”