16 soldiers, Peralikatuma, Cows and leopards and Kotu ellima – cousins of Halatafl and Draughts

When I wrote about Halatafl I mentioned that there are many similar games in different countries and on different continents, though played on different boards. It’s amazing how the same game concepts pop out in different cultures. Today I describe few games known in India that are clearly relatives of Halatafl, but also Alquerque (ancestor of draughts). Interestingly all of these games use the same board.

Continue reading “16 soldiers, Peralikatuma, Cows and leopards and Kotu ellima – cousins of Halatafl and Draughts”

16 żołnierzy, Peralikatuma, Krowy i lamparty i Kotu ellima czyli kuzyni halatafl i warcabów

Kiedyś pisałem o grze Halatafl i wspominałem, że w różnych krajach i na różnych kontynentach istnieją bardzo podobne gry na nieco innych planszach. Dziś przedstawię wam kilka gier znanych w Indiach, które są wyraźnie spokrewnione nie tylko z Halatafl, ale także z Alquerque – przodkiem warcabów. Co ciekawe, do wszystkich gier używa się jednej i tej samej planszy.

Continue reading “16 żołnierzy, Peralikatuma, Krowy i lamparty i Kotu ellima czyli kuzyni halatafl i warcabów”