Seega

Seega is a game from Egypt, at least in the form known today. It was popular in the 19th century for sure, but it could be known as early as in 18th century. Of course, it did not came out of nowhere. It shows similarity to much older games like Greek Petteia or Roman Latrunculorum. Egypt was part of the Roman Empire so this origin would be natural. On the other hand, I once read that Greek petteia could originate from Seega or from one of Seega’s older ancestors.

Continue reading “Seega”

Plansza do seega

Seega

Seega to gra pochodząca z Egiptu, przynajmniej w tej formie jaką znamy dzisiaj. Pewne jest to, że ta gra była popularna w XIX wieku, ale mogła być znana już w XVII wieku. Musiała ewoluować z innej gry. Wykazuje podobieństwo do znacznie starszych gier takich jak grecka Petteia lub rzymska gra Latrunculi. Egipt był częścią imperium rzymskiego więc takie pochodzenie byłoby naturalne. Z drugiej strony spotkałem się z teoriami, ze to grecka petteia może pochodzić od seegi lub jakiegoś jej dalekiego egipskiego pierwowzoru.

Continue reading “Seega”